RD Heluz 2011 - 4.-8. MÍSTO !

Studentská soutěž o návrh rodinného domu pro 4 osoby z cihelného systému Heluz. Soutěžní studie navrhuje jeden dům z dvojdomku v městské struktuře v Brně, Černých polích. Studie se umístila na 4-8 místě z cca 40-ti projektů. Dům byl publikován na serveru bydlení.iq .

Autorská zpráva
Idea
Je důležité aby rodinné domy zůstaly ve městě. Myšlenkovým základem návrhu je městotvorný rodinný dům. Dům, který je otevřený do zahrady, ale též přátelský vůči ulici. Dům poskytující přiměřenou obytnou plochu, cenově dostupný díky nízkým stavebním i provozním nákladům a též díky tomu, že neplýtvá půdou, šetří peníze při koupi pozemku. Dům, který je kompaktní. Kompaktnost umožňuje lidem být blíž k sobě, umožňuje připojit k individuálním výhodám bydlení v domku i výhody bydlení další, jako pravidelně jezdící MHD, dostupnost služeb a vybavení a udržované veřejné prostory podporující společné aktivity.
Na mnohých novostavbách rodinných domů vnímáme převahu naplňování individuálních potřeb na úkor potřeb celku, komunity. Z mnohých sporných vlastností nás nejvíce mrzí uzavření domů do sebe, rozvolněnost zástavby
a s ní související mrhání půdou na neužitečné meziprostory a vysoké energetické nároky spojené s výstavbou a bydlením v rodinném domě. Nejmarkantnější je tento stav právě u dnes nejrozšířenější podoby rodinného domu stavěného jako objektu samostatně stojícího. Naproti tomu víme také
o nenahraditelnosti rodinných domů nejen v cílech a životních snech mnohých lidí, ale i v struktuře našich měst. Vidíme též důležitost rodinných domů při vytváření a posilování vztahů lidí k místu jejích bydliště. Častokrát jde doslova o přizdění k místu. Takový vztah je jedním z mnohých důležitých momentů podporujících „samosprávu“ místa a udržování jeho kvalit. Takto vidíme důvody společenské, důvody individuální jsou mnohem prostší, často vyjádřené touhou po „svobodě“ bydlení ve vlastním domě s velkou zahradou.
Naší ideou je dům jako cihla ve zdi živé městské struktury.

Architektonické řešení
Dům reaguje na situaci. Stavební pozemek se nachází v stabilizované části města vybudované převážně v 1. polovině 20. století. Při procházce po jeho okolí najdeme tří až pětipodlažní bytové domy, řadové domy ukrývající 1 až 3 bytové jednotky a několik bloků vyskládaných z dvojdomků. Řešený stavební pozemek je součástí právě jednoho z těchto dvojdomkových bloků. Pozemek se uvolnil po demolici jednoho z dvojice a otázkou je, jak se vhodným způsobem mezi starší brášky zařadit.
Návrh ctí podobu ulice i sousedních domů. Na pozemek umísťuje dům
v měřítku a hmotě podobný sousedům se vstupem z boku. V architektonických detailech je věrný době svého vzniku, využívá vegetační zelené a šikmé střechy, zaatikový žlab šikmé střechy bez přesahu a nepravidelné rozmístění oken.
Z pohledu vnitřního uspořádání je dům rozdělen do tří částí. V hmotě se šikmou střechou se nachází společenská část domu zvýrazněná prostorem otevřeným do střechy. V dvoupodlažní části s plochou střechou se v 1. NP nachází zázemí objektu čítající vstup, technickou místnost, kuchyň, pracovnu/pokoj pro hosty, pohotovostní koupelnu. V 2. NP se nachází prostorný pokoj, ložnice a koupelna.
Obytná část je přisvětlena na jih orientovaným střešním oknem. Jídelna je otevřena do zahrady a z obývacího pokoje vede okno do ulice. Obytná část je vnímána jako spojení zahrady a ulice.
Dům se považuje za městský a předpokládá, že obyvatelé budou žít městským způsobem, využívat k dopravě převážně MHD, nebo kola a při cestách na delší vzdálenosti upřednostní vlakovou nebo autobusovou dopravu. V současnosti normami a legislativou vyžadované požadavky na dvě stání považujeme za nepřípustný a nesprávný diktát. Tyto požadavky proto uspokojuje možnost stání 2-3 automobilů na vlastním pozemku, ale v návrhu se nepočítá s výstavbou garáže. Věříme, že do budoucna se dopravní politika našeho státu změní a povede všechny obyvatele k domýšlení ekologických dopadů svých činů, jak se to děje v některých západních evropských zemích.

Dispoziční řešení
Vjezd na pozemek je z ulice, parkování automobilů je řešeno na zpevněné části pozemku při vstupu formou odstavných nekrytých stání. Vstup do objektu je z boku do středu dispozice.
Komunikační jádro 1. NP tvoří vstupní hala. Z ní se vchází přímo do společenské části doprostřed mezi obývací pokoj a jídelnu. Z jídelny je přístupná kuchyně a z kuchyně pak technická místnost využívána též jako prádelna. Kuchyně i jídelna mají přístup na terasu. Ze vstupní haly je dále přístupný pokoj pro hosty, pohotovostní koupelna, příruční sklad a schodiště do 2.NP. V 2.NP se nachází ložnice, pokoj a prostorná koupelna. Všechny místnosti jsou přístupné z chodby.

Konstrukční řešení
navazuje na architekturu domu čistotou a jednoduchostí. Využívá předností systému Heluz – kvalitních tvárnic s dobrými tepelněizolačními vlastnostmi, typizované prověřené řešení detailů a celkovou jednoduchost a samozřejmost systému.
Dům je navržen jako zděný s nosnými podélnými a příčnými ztužujícími stěnami.
Technologicky je dům vybaven teplovodním vytápěním v kombinaci deskových otopných těles v pokojích a podlahového topení v koupelnách a v společenské části. Ohřev TUV zajišťují sluneční kolektory v kombinaci s elektrickými topnými patronami integrovanými do akumulačního zásobníku TUV. Dům je vybaven řízeným větráním s rekuperací odpadního tepla.

Materiálové řešení
Dům je navržen jako bílá omítaná hmota jednoduchého tvaru. Sokl a atika domu jsou zvýrazněny využitím pohledových pálených cihel pískové barvy. Okna budou dřevěná, oplechování parapetů a atiky z tmavě šedého plechu. Střechy budou vegetační osázené trávami. V interiéru se uplatní jemnozrnná štuková omítka bílé barvy. Podhledy šikmé střechy a pod izolačními rozvody 1.NP budou z dýhovaných desek světlé barvy.

Závěr
Návrh prezentuje městskou dostupnou podobu rodinného domu. Kompaktní bydlení s přístupem na vlastní zahradu, s důrazem na ochranu soukromí. Architektura stavby je jednoduchá s akcentem v kompozici oken a jemností
v detailech. Použitý konstrukční systém rozvíjí tradici zděných staveb, a zároveň umožňuje stavět dům s nízkými energetickými nároky. Technologická výbava domu je minimální, jednoduchá, a tím uživatelsky příjemná. Dům je účelný ve způsobu užití pozemku i ve vnitřním uspořádání. Akceptuje a rozvíjí své okolí a poskytuje dobré bydlení svým obyvatelům. Dům je cihlou ve zdi města.