Soutěž Koma domov důchodců - UŽŠÍ FINÁLE !

      Soutěž byla pořádána společností Koma s cílem nalézt formu bydlení pro seniory.
      Situace - úzká a dlouhá parcela mezi domy
s množstvím vzrostlé náletové zeleně.
      Navržené řešení - trojí odpověď. Pro všechny obyvatele zahrádka, soukromí a pro komunitu společné prostory.
       Dům je tvořen seskládanými jednotkami bytů
s terasami. V přední věžovité části je umístěna klubovna, ordinace, masáže a lázeňský salonek.
       Návrh postoupil do užšího finále mezi 10 nejlepších z 81 odevzdaných návrhů. Vítězné návrhy a galerii ostatních návrhů si můžete prohlédnout zde.
Cenné připomínky při vzniku návrhu poskytla Iveta Kolláriková.