RD Haas - soutěž Domy na míruZúčastnili jsme se soutěže Domy na míru o návrh typového rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu do 130 m2. Návrh postoupil do druhého kola hodnocení, ale nebyl oceněn. Níže přikládám průvodní zprávu a obrázky. 
Cennými připomínkami a podněty přispěla Iveta Kolláriková. Grafiku plakátu spracovával František Burda. Vizualizace exteriéru jsou dílem Matúša Nedeckého.
Vítězné soutěžní návrhy je možno shlédnout zde.

Celkové řešení
Dům je navržen s důrazem na rodinu. Jako místo setkávání rodiny akcentuje jídelnu v převýšeném prostoru u krbu. Jídelna je v srdci domu koncepčně i fyzicky.
Hmota domu je jednoduchým kvádrem se šikmou střechou. Jasná čistá kompozice hmoty i rozvržení otvorů je připravena stát se součástí různých urbánních prostředí. Meziokenní vložky, volba finální úpravy fasády a barva oplechování umožňují individualizaci domu.
Dům lze doplnit pevným stíněním, pergolami, krytými přístřešky pro auta nebo garáží.
Strop nad 2.NP bude zateplen pro minimalizaci vytápěného objemu. Šikmá střecha vytváří úložný prostor, dává domu hezký tvar a umožňuje instalaci solárních kolektorů pod ideálním sklonem.
Jasný dispoziční rozvrh umožňuje snadné umístění na každém pozemku a díky tomu ideální využití většiny obytných místností. Zázemí umístěné na straně vstupu slouží jako hluková a tepelná clona.
Dispozice 1. NP: Ze závětří a zádveří vstoupíte do haly. Z ní projdete do obývacího pokoje, jídelny, ke schodišti nebo do zázemí domu. Uprostřed dispozice umístěná jídelna je propojena s obývacím pokojem, kuchyní a opticky také s čtecím koutkem na galerii. Krb mezi jídelnou a obývacím pokojem je výtvarným prvkem domu a hřeje obě hlavní místnosti.
Dispozice 2.NP : Schodiště vás přivede do haly. Z ní se dostanete do dvou pokojů, ložnice a koupelny. Umístění vstupů do pokoje a ložnice vymezuje prostor pro čtení kde je umístěno křeslo s knihovnou. Tím je program patra obohacen o neobvyklý prostor - je zde možné být sám mezi lidmi.
Materiálově je soutěžní návrh představen v „luxusnější“ variantě svislého dřevěného obkladu s červenými meziokenními vložkami v šedých rámech oplechování a plastových oken. Šindelová střecha spolu s fasádou odkazují k dřevěné konstrukci domu.
Konstrukčně je dům navržen s obvodovými nosnými a ztužujícími stěnami v 1. a 2. NP a střední nosnou stěnou v 1.NP. Krov je vaznicový se středovou nosnou vaznicí. Ta je vynesena štítovou zdí a sloupky ukrytými v příčkách. Sloupky roznáší tíhu od krovu do stropu 1.NP a z něj na jižní obvodovou stěnu a vnitřní střední nosnou stěnu.
Důvody vzhledem k hodnotícím kritériím
Univerzálnost, opakovatelnost je dána jednoduchostí domu. Modifikovatelnost je možná ve výtvarném pojetí. V dispozici je míra modifikovatelnosti minimální díky malé podlahové ploše a jejímu přesnému zacílení. Modifikovat dispozice zásahem do konstrukcí je možné pouze za cenu zničení konceptu. Flexibilita je zaručena čistotou dispozice a dostatkem úložných prostor.
Kompaktnost domu umožňuje nízké náklady na jeho provoz.
Vnitřní dispoziční řešení je prostorově bohaté, kompaktní a funkční.
Koncepce domu stojí na zvýraznění jídelny - srdce domu. Filozofie vyjadřuje rodinné společenství. Nezapomíná ale na individualitu každého člena domácnosti díky pestré nabídce různých prostor.
Celková ekonomická efektivita domu je vysoká. Kompaktnost domu a jednoduchost konstrukce zaručují nízké provozní i realizační náklady. Poměr cena/výkon hovoří ve prospěch návrhu.
Zdůvodnění specifických částí
Dům je navržen v souladu se standardem Trend. Z pohledu konstrukce není možno použít vazníkovou konstrukci v zastřešení. Proto je navržená vaznicová s vrcholovou vaznicí. Prostor podkroví slouží jako sklad. Šikmá střecha dává domu tvar.
Typová okna jsou doplněna fixními částmi k regulaci proslunění interiéru a kvůli výtvarnému výrazu stavby.
Závěr
Dům doplňuje sortiment katalogových domů Haas o jednoduchý a elegantní dům schopný vytvořit domov, naplnit slovo rodinný a současně vytvářet sousedství v sídlech

Dům byl publikován na renomovaném servru Bydlení-IQ