Domov nie je miesto. Domov je osoba.

Narazil som na túto myšlienku na stránke firstclass.cz. Inšpiratívne. Domov je osoba.

Je to vzťah. Treba sa oň starať. Myslíte na to pri stavbe domu? Viete koľko chcete áut a kam ich zaparkujete. Viete koľko máte topánok a oblekov. Koľko kostýmov bude treba povešať. A že v linke chcete určite umývačku a tú super veľkú indukčnú dosku, čo má suseda.

Ale viete, kde sa budete rozprávať s partnerom? Kde budete čítať rozprávky deťom? Kde schováte víno a kam posadíte kamarátov? Kam sa zašijete, keď príde blbá nálada?

Vôbec, prečo si staviate domy a kupujete byty, keď ich potom plníte náhradami? Načo Vám je vlastný byt, keď ste sám a sama? Načo je Vám rodinný dom, keď nemáte deti? Nie je lepšie tú energiu venovať sebe? Partnerovi? Vzťahom okolo?

A ešte inak. Čo keby ste polovicu tých vecí, čo máte v sklade starého bytu pred sťahovaním rozpredali. Presťahovali sa do menšieho. Či si postavili dom s jediným skladom, kam zavesíte bicykle a lyže. Ušetrené peniaze vzali do hrsti a opravili za ne nejakú kaplnku. Kúpili si pekný obraz od skutočného umelca (nie tisíc stú kópiu z Ikei). Alebo sa s partnerom vzali na týždeň do hôr. Beztak si staviate dom, aby ste boli bližšie prírode ... v tej satelitnej záhradke :P.

Dokončením stavby sa budovanie domova nekončí. Naopak. Začína. Pretože domov nie je miesto. Domov je osoba.