City Demolition Industry Inc.

Je možné zničiť mesto? Na čo narazíme ak sa do takej veci pustíme? Je možné premýšľať o meste koncepčne a zároveň byť praktikujúcim plánovačom?

Všetky tieto otázky otvára japonský architekt Arata Isozaki vo svojej eseji City Demolition Industry Inc. Napísal ju v roku 1962 a jej prečítanie určite stojí za to. Zaradená je do publikácie Project Japan, Metabolism talks …, vydal Taschen, autori Rem Koolhaas a Hans Ulrich Obrist.

Esej je napísaná formou opisu rozhovoru dvoch priateľov. Číta sa dobre, ľahko. V jednoduchosti popisuje mesto a jeho politickú, ekonomickú a sociálnu realitu. Vrstvu, ktorá bráni „zničeniu“ mesta. Dokonca aj v prípade zrovnania jeho materiálnej stránky so zemou.

Autor sa púšťa do vtipnej kritiky utopistických myšlienok architektov a mestských plánovačov. V závere textu obracia a necháva otvorenú otázku: je možné tvoriť stratégie a koncepty, a zároveň byť v spojení s praxou? Je možné spojiť nadhľad a podrobnú znalosť praxe? 

Info o knihe TU.