Sondování v Avantě

Díky ochotě Ondřeje Mikušky z firmy Avanta Systeme jsme měli možnost nahlédnout pod pokličku jedné ze zavedených firem z kategorie dřevostavby.

Ondřej nám představil zajímavý systém kombinující železobetonový prefabrikovaný skelet a dřevostavbu. Prezentují jej pod značkou Timbex.
Jsme zvědaví na první realizaci, která by měla vzniknout na podzim letošního roku. V systému vidíme příležitost pro expanzi kompozitních staveb do oblasti nižších bytových a kancelářských staveb. Rádi se necháme překvapit.

Ondra Mikušek a Ľuba Olasová (No-A Architekti)
Na co jsme se ale těšili především, byl „výlet“ na jednu z rozestavěných staveb. Jednalo se o bungalov zastřešený šikmou střechou ze sbíjených vazníků. Nečekali jsme nic extra. Nakonec nás ale stavba příjemně překvapila. Jak solidním provedením vycházejícím z projektové dokumentace, tak několika zajímavými detaily. 


Základní rastr a řešení nadpraží.


V první řadě Avanta Systeme jede krásný rastr sloupkové konstrukce po 62,5 cm kroku. Žádné šizení na materiálu nebo hybridy sloupků se skeletem jsme neviděli.


Detail osazení ocelového překladu do dřevěné konstrukce

Potěšil nás i pohled na konstrukci oken. Parapety i nadpraží hezky průběžně podepřeny. Obešli se i bez oblíbeného zadlabávání do tenkých sloupků.

Úpravy v průběhu stavbu.
Dokonce jsme měli štěstí i na „dozdívku“. U jednoho okna došlo na přání klientů ke zvýšení parapetu v průběhu výstavby. Holt, stavba si poradí. Dřevo nebo cihla, je to jedno. Dokud to není železobeton...

Nad dlouhým pásovým oknem bylo z důvodu statiky nutné použít ocelový průvlak. Délka okna je ohromující. Druhou ocel jsme našli nad posuvným oknem z obývacího pokoje. V obou případech jde o ekonomické zachycení reakcí od střechy.
Ocelový překlad nad oknem
U dlouhého fixního okna řešení vnímáme spíše optikou ekonomie. Navršit dostatečně únosný překlad ze dřeva na tu délku by prostě bylo drahé.
U posuvného okna by průhybem konstrukce mohlo dojít k zablokování ovládání okna, jak nám bylo Ondřejem vysvětleno. Obecně u žádné skleněné výplně nebo dveří nesmí docházet k přenosu zatížení od konstrukce. Došlo by k poškození výplní.

V krátké diskusi jsme si ještě osvěžili poznatky o difuzně otevřených a uzavřených konstrukcích, probrali pár zkušeností z praxe a hurá domů.Je fajn vidět práci lidí, kteří se snaží držet kvalitu i v dnešním trendu tlačení cen směrem dolů snad za každou cenu.