Soutěž Plzeň vnitřní město


Na jaře 2012 uspořádalo město Plzeň ideovou urbanistickou soutěž s cílem najít cestu, jak nejlépe udržet dobrý stav města.
Podstatou našeho návrhu bylo vytvoření polycentrického města ve třech krocích.
 První krok - extenzivní expanze je dnes již ukončena.
  Druhý krok byl aktuální v době soutěže - stanovení hranice růstu. Dle nás je hranicí růstu silniční obchvat. Přináší do Plzně zajímavý moment, protože kdo dnes jede z jednoho okraje na druhý, musí projet centrem.  Po vybudování okruhu už nebude muset centrem projíždět. Dojde ke zrovnoprávnění suburbií.
 Třetí krok stavíme na tomto předpokladu a navrhujeme vznik polycentrické Plzně. Vybízí k tomu i již dnes započaté diverzifikování zón a oblastí - bydlení, kultura, výroba a pod. Podporujeme specifično těchto částí spolu s jejich polyfunkčností do budoucna.
Návrh v silné konkurenci neuspěl.
Potěšujícím výsledkem této akce je udělení dvou prvních cen pro myšlenkově nejkvalitnější urbanistické ateliery České Republiky a to ateliéru MOBA spolu s ateliérem Roman Koucký architektonická kancelář.
Soutěže jsme se zúčastnili v týmu se složením (abecedně): Josef Glos, Vlado Hrivňák, Tomáš Kocourek, Iveta Kolláriková a Kvetka Ovčiariková.