Soutěž Lokalita Nad koupalištěm - Valašské KloboukyZúčastnili jsme se urbanistické soutěže na návrh podoby výstavby pro mladé rodiny ve Valašských Kloboukách. Na cennou lokalitu jižních svahů nad dnešním koupalištěm předvedlo své názory celkem  13 týmů. Návrh jsme postavili na husté zástavbě s velkorysým veřejným prostorem pro pestrý komunitní život.

Stručný popis našeho návrhu
Řešení lokality staví na jihozápadní orientaci svahu a blízkosti koupaliště. V celkovém řešení po zastavění svahu bude oblast tvořena náměstím s řadovými domy v dolní části a strukturou samostatně stojících rodinných domů v horní částí. 
Náměstí bude vytvořeno už v první fázi. Řadové domy a s tím spojená větší hustota zastavěnosti území pomohou vytvořit komunitu a také zmírnít finanční zátěž investic do inženýrských sítí.V druhé fázi pak bude dotvořeno propojení se sídlištěm Luční dvěma komunikacemi kolmo na vrstevnice. Západní komunikace vymezí hranici pro 2. fázi rozšiřování. Východní pak zvýší hodnotu stávajících parcel k ní přiléhajících a umožní výstavbu na „humnech“ dnešních pozemků.V průběhu druhé fáze doporučujeme zrealizovat také malou skupinu tří řadových domů nad potokem. Přiléhajíce ke komunikaci budou mít relativně vhodné podmínky pro stavbu a pomohou v tvorbě uličního prostoru. 
Prostor kolem potoka ponecháváme jako volnou zeleň s možností do budoucna zde nastínit lesopark dle přání obyvatel.

Náš tým ve složení (abecedně) Xabier Epelde, Zuzana Fedorková, Vlado Hrivňák, Iveta Kolláriková a Tom Kocourek, s podporou Jana Sochora [atelier B9] se neumístil. Vítězné návrhy najdete zde