Chcem dom, čo ma čaká?

Chcete stavať dom a neviete ako na to?
  Najprv si veľmi pozorne premyslite, prečo sa idete pustiť do tohto náročného dobrodružstva. Až sa Vám myšlienky usadia, nájdite si vhodné miesto. Na ňom si nechajte spracovať štúdiu. Vďaka nej budete mať jasnú a konkrétnu predstavu o Vašom dome. Dôležité je aj to, že Vaša predstava bude zaznamenaná spôsobom použiteľným ako zadanie pre projektantov v ďalších etapách. Nasleduje projekčná práca, výber dodávateľa a fáza zvyčajne najnáročnejšia a totiž ... realizácia. Po jej skončení sa začína vysnívaný život v dome. Život pretkaný pravidelnou údržbou a menej pravidelnými menšími či väčšími rekonštrukciami Vášho niekoľko tonového miláčika.
Zhrňme si to do jasných bodov. Zoradené sú podľa dôležitosti a podľa nami doporučenej časovej postupnosti.

 1. Príprava - čo vlastne chcem
 2. Hľadanie miesta a príprava podkladov
 3. Štúdia
 4. Projektová príprava
 5. Výber dodávateľa
 6. Realizácia stavby
 7. Starostlivosť o stavbu
 8. Rekonštrukcia
 9. Demolácia alebo odsťahovanie

Chcete vedieť o jednotllivých bodoch viac? Čítajte ďalej.

 1. Čo chcem?
      Viete prečo chcete stavať? Ste si istý, že riešite správny problém správnou formou? Existuje mnoho spôsobov ako prežiť život. Byť 30 rokov dlžníkom banky, preto aby som sa živil ako taxikár rodiny kvôli niekoľkým tonám materiálu? To nemusí byť to naj pre Vás. A nie je to ani jediná cesta. Bývanie v byte? Prenájom RD? Čo kým budú deti? Čo až nebudú deti? Spolupráca s nami začína vždy rozhovormi na túto tému. Zároveň týmto sformulujeme zadanie pre nás.

 1. Hľadanie miesta a príprava podkladov
Keď už viete čo vlastne chcete, je možno pristúpiť k hľadaniu vhodného miesta. Väčšina ľudí sa k nám dostane v momente, keď už má zakúpený pozemok. Nevadí, aj tak začneme bodom 1. Ak zistíme, že pozemok stále vyhovuje, necháme vypracovať niekoľko základných prieskumov a pozisťujeme informácie o obmedzeniach a možnostiach od stavebného úradu, správcov sietí a ďalších dotknutých. Všetky tieto informácie pre nás budú podkladom pre spracovanie projektu. Pustiť sa do práce na projekte bez týchto informácií je ako snažiť sa preskočiť D1 krížom v piatok poobede so zaviazanými očami.
Pokiaľ zistíme, že pozemok nevyhovuje, je lepšie ho predať kým je ešte čas a pozrieť sa po niečom lepšom.

 1. Štúdia
Zmyslom štúdie je z obláčika informácií o pozemku, mnostva súčasných trendov a technológií a Vašich prianí a možností vybrať to najvhodnejšie pre Vás. O štúdiu sa budete opierať počas všetkých ďalších krokov - projekt, výber dodávateľa i realizácia. Neváhajte na ňu vyčleniť dostatok času a primerané množstvo prostriedkov. Rozdiel medzi rýchlou a kvalitnou štúdiou býva často jeden mesiac a 15 - 20 000 Kč. Dopad štúdie sa na stavbe prejavuje mesiace a stoji 100 tisíce.
Napríklad 1 m2 podlahovej plochy v stavbe stojí orientačne 20 000 Kč. Spočítajte si koľko Vás stojí 10 m2 zbytočnej chodby. Stále sa Vám zdá štúdia drahá?

 1. Projekt
      Zmyslom projektu je vytvoriť návod a mantinely pre dodávateľa stavby, tak, aby ste za svoje ťažko zarobené peniaze dostali skutočne to, čo potrebujete a čo Vám bude slúžiť ako tak, potrebujete. Je pre Vás aj pre realizačnú firmu podkladom k zmluve, ktorá zabezpečí aby nikto nebol realizáciou potrestaný. Mimo to je teda projekt potrebný aj pre získanie potrebných povolení. Pozor! Je možné aj spracovať projekt len na stavebné povolenie v minimálnom legislatívou danom rozsahu. Takýto projekt je samozrejme lacnejší ako dopracovaná realizačná dokumentácia. Ale podľa tohto projektu nie je možné stavať! Predpokladám, že Vašim cieľom je postaviť dom, nie len získať stavebné povolenie.

 1. Výber dodávateľa
      Zásadný moment, ako mnohé predtým, pre vznik kvalitného domu. Pri výbere dodávateľa je treba dať v prvom rade vyberať dodávateľa, ktorý má skúsenosti so systémom, v ktorom je dom naprojektovaný. Tieto by mali byť podložené realizovanými referenciami. Je dobré zájsť sa pozrieť na domy. Spojiť sa s ich majiteľmi a prediskutovať ako prebiehala stavba. Ako dom funguje prípadne aký ďalší servis po kolaudácii je firma schopná poskytnúť. Zaujímavé sú aj nečakané návštevy na stavbách, ktoré firma realizuje. Kontrola technologickej aj morálnej kázne. Takto si vytvoríte zoznam 2-3 potenciálnych dodávateľov. Každý z nich vám ponúkne svoju cenu, termíny a podmienky a z nich si vyberiete. Netlačte dodávateľa dolu za každú cenu. Takýto postup sa Vám v dlhodobom horizonte nemůže vyplatiť.
      Najneskôr pri výbere dodávateľa by mal byť vybraný aj stavebne-technický dozor investora. My teda doporučuje, aby TDI bol prítomný už pri štúdii, ale nie vždy to vyjde.

 1. Realizácia
      Staviate. V pravidelných intervaloch sa stretáva trojica: Vy + TDI, Architekt a Stavba (zástupca dodávateľa) aby preberali priebeh realizácie, riešili neočakávané zmeny, či dobré nápady vzniknuté v priebehu stavby, odsúhlasovali si faktúry a vôbec ... konali čo najviac pre to, aby výsledná stavba zodpovedala Vašim predstavám. Realizácia sa formálne končí kolaudáciou. Reálne však končieva cca 1 rok po kolaudácii, až si v dome vyskúšate leto aj zimu, vyskúšate a doladíte všetky systémy, absolvujete prvé kolečko údržby, revízií a upratovania. Až potom nastáva na nejaké desaťročie obdobie pokojného užívania novostavby.

 1. Pravidelná údržba
Neexistujú bezúdržbové stavby. Dom potrebuje pravidelnú starostlivosť. Základom je polročný cyklus zimnej kontroly a jarnej údržby.
Pred zimou je potreba skontrolovať a očistiť strechu - krytinu, vpuste, žľaby, náväznosti hydroizolácií. Okná - tesnosť, oplechovania, stav náterov, sokel a odkvapový chodník, prečistiť drenážne potrubie, skontrolovať komíny, kotle a kúrenie, zásoby paliva a vizuálne stav konštrukcií dnu i von.
Na jar prichádza veľké upratovanie. Opäť je treba skontrolovať strechu, vyčistiť vpuste a žľaby, skontrolovať hydroizolácie, hromozvody. U okien tesnosť a nátery. Jar je ideálna doba na umytie všetkého čo sa dá a na obnovu ochranných náterov - najmä u drevených a kovových prvkov. Samozrejmosťou by mala byť opäť vizuálna kontrola konštrukcií.
Pokiaľ sa Vám niečo nezdá, je lepšie zavolať (realizačnej firme či projektantovi) a problematické miesta hneď riešiť. Pravidelná údržba a okamžité opravy aj drobných porúch predlžujú životnosť stavby a udržujú primerané prevádzkové náklady. Zanedbanie údržby vedie k zrýchlenej degradácii domu! Nepodceňujte ju.

 1. Rekonštrukcia
Tak ako žiadna stavba nie je bezúdržbová, tak ani žiadna stavba nebude stáť naveky. Aj keď dobre navrhnutý dom dokáže reagovať na vývoj doby a požiadaviek ľudí, stále nám ostáva faktor životnosti materiálov. Cca raz za 15-20 rokov je dobré počítať s komplexnou rekonštrukciou rozvodov - elektrina, rozvody vody, výmena spotrebičov v kuchyni, či zdroja tepla. Je možné, že bude treba vymeniť niektoré okná, preskladať časť krytiny, vyspraviť omietky či upraviť podlahy. Táto rekonštrukcia Vás bude niečo stáť, ale udrží Váš komfort na vysokej a náklady na nízkej úrovni.
Môžte sa pokúsiť tejto veci vyhnúť, stojí to za riziko nečakanej havárie? Počítajte s touto investíciou hneď od nasťahovania. Predídete nepríjemnému prekvapeniu. Nakoniec, je lepšie mať za tie roky našetrenú slušnú sumičku a po náročnej rekonštrukcii mať ešte priestor na dobrú dovolenku, než musieť siahať po pôžičke a splácať z nej úroky.
Rekonštrukcia je vhodná aj pri zmene situácie rodiny. Určite Vás samých napadne dostatok príkladov ako vysťahovanie detí, zmena práce a podobne. Nič nie je naveky.

 1. Demolácia alebo odsťahovanie
     Všetko, čo má začiatok, má i svoj koniec. Aj domy. Žiadny dom nedokáže kvalitne a adekvátne pokryť potreby človeka v rôznych etapách života. Čo Vám je v istom veku priveľké, je Vám neskôr malé.  Nevadí, dobre postavený dom je možne opustiť, predať, darovať rodine. Čo doslúžilo je možné zbúrať. A začať nanovo ... inak ... lepšie?
      Neváhajte preto kúpiť dobrý pozemok so starým domom len kvôli miestu. Nebojte sa odísť z domu do bytu. Doporučujeme nenechať sa spútavať „konvenčnými“ riešeniami.. My Vám radi pomôžeme nájsť a zrealizovať opäť tú správnu zmenu.

      Na záver
Tento stručný rozpis si kladie za cieľ zoznámiť Vás so zásadnými okamihmi od počatia
 myšlienky o dome až po vystavenie jeho parte. Každá téma sa ďalej vetví a obsahuje rôzne klady i zápory. Pokúsim sa vám ich priblížiť v ďalších článkoch na tomto blogu. Vychádzam pri tom zo skúseností nášho ateliéru, projekčnej praxe, celoživotného vzdelávania i skúsenosti našich klientov a kolegov.
Tento článoček podobne ako všetky ďalšie sú mojími názormi. Nemožno ho brať ako obecné pravdy. Situácia každého človeka má svoje špecifiká. Pokiaľ chcete vedieť viac, alebo chcete poradiť pred dôležitým rozhodnutím môžte ma kontaktovať. Rád sa s Vami nezáväzne stretnem a spoločne nájdeme cestu vhodnú pre Vás.