Na čo je Vám štúdia?


Aby ste si v hlave zrovnali čo vlastne chcete. A postavili si to pred oči. Toť náš názor.

Tým je štúdia cenná, dôležitá a úplne výnimočná proti ďalším projektovým fázam. Pokiaľ sme pri stavbách do veľkosti rodinného domu, tak je to pravdepodobne hra Vás a Vášho architekta. Nejde ani tak o tie obrázky, čo z nej vypadnú. Ide o Vaše poučenie, poznanie a následnú správnu voľbu.
Nižšie Vám priblížim, ako postupujeme my a zároveň sa pokúsim ukázať čo by ste v rámci štúdie mali podstúpiť.

Definícia zadania
Cieľom je zhromaždiť informácie.
Vecné a regulačné – Vaše požiadavky, obmedzenia na pozemku, informácie z prieskumov o výškach, o podloží, informácie o sieťach, prípojkách.
Pocitové – o Vašich preferenciách, obľúbených farbách, snoch a túžbach.
O možnostiach – aké máme zdroje, koľko máme času, čo môžeme recyklovať z Vášho dnešného bývania a podobne.
Všetky veci dáme na papier a postavíme vedľa seba. Tým mnoho z nich navzájom vykrátime a začíname si ich pomaly hierarchizovať.

Začíname tvoriť – referenčné príklady.
Rozhladna alebo letom-svetom
Na základe zadania Vás zahrnieme referenčnými obrázkami. Ukážkami postavených projektov, kde uvidíte ako môže naplnenie Vašich predstáv vyzerať. Snažíme sa ukázať vždy viacero ciest. Trošku Vám otvoriť predstavivosť a fantáziu.
Cielene zaraďujeme aj obrázky mimo naše témy. Chceme Vám poskytnúť možnosť nazrieť na Vašu situáciu z inej strany. Predsa len, je možné, že Vaše riešenie môže byť úplne inde ... občas aj mimo oblasť architektúry. :).
Takže výsledkom by malo byť otvorenie fantázie a urovnanie výrazov.

Koncept
Koncept ukazuje smer. 
Prvé zhmotnenie Vašich predstáv. Snažíme sa vždy aspoň o dve kvalitné varianty.
Príklad – zadanie je som smädný. Čo robí koncept? Dá Vám na výber z čaju, minerálky, kávy a čistej vody. Ku každej naznačí pre a proti a po dôkladnej diskusii si vyberiete, ktorú cestu budete skúmať hlbšie. Nie je nutné sa hneď rozhodnúť pre jeden finálny. My preferujeme a radi pracujeme súbežne na dvoch či troch konceptoch. Povedzme, že sme si vybrali vodu a čaj. Varianty sa navzájom obohacujú a výsledok je omnoho vrstevnatejší.
Už tu by sa mal prejaviť rozdiel oproti katalógovým domom a totiž pevná previazanosť konceptu s prostredím.

Samotná štúdia
Drina. 
Výkresy už sú v podstate hotové, stojí  model a nezasvätený pozorovateľ by si myslel, že sa nič nedeje. Ale ono sa deje a hodne. Riešime detaily, predvídame problémy a naznačujeme riešenia. V tejto fáze definitívne rozhodujeme čo pre nás je a čo nie je dôležité. Tvoríme zadanie pre ďalšie projekčné časti a udávame zásadné rysy domu. Teraz je čas riešiť ako chcete mať usporiadanú kuchyňu. Či budú deti spať na poschodovej posteli spolu v jednej izbe alebo každé zvlášť. Či budete mať pračku aj sušičku alebo nie.
Mnoho z tých vecí sa na výkresoch prejaví len mierne. Pračka v kuchyni sa v štúdii prejaví maximálne širšou inštalačnou pred stenou. Ale uberie nám z kuchyne a ak by dom nebol dosť široký nemusí sa nám doň kuchyňa očakávanej kvality vôbec zmestiť. Preto už v štúdii dávame veľký dôraz na detaily každodenného života.
Ale nedomýšľame moc. Ostávame v polohe – spoznali sme problém, vieme že riešenie existuje a ideme ďalej. V ďalších projekčných častiach budeme mať dosť času ich podrobne rozpitvať.
Na konci musí architekt aj investor  poznať myšlienku domu a mať ju jasne podloženú kvantom argumentov z mnohých strán.

Pasportizácia a odovzdanie
Zápis.
Všetky dôležité informácie o dome dáme do výkresov situácie, pôdorysov, rezov, pohľadov, perspektív, referencií fotiek modelu a krátkej správičky. Toto paré pre nás bude vodítkom aj spätnou kontrolou v ďalšom postupe. Kontrola ujasňovanie a množstvo „hlúpych“ otázok je v tejto časti na mieste.  
A máme hotovo. Prekontrolované, vyfarbičkované aspoň 2x vytlačené paré je výsledkom našej spoločnej spolupráce. A s ním aj poučený a vzdelaný stavebník. Čím viac takýchto štúdií vznikne, čím viac investorov ich bude vyžadovať a architektov tvoriť tým lepšie pre nás všetkých. :).

Ukážku výstupu z nami spracovanej štúdie si môžte pozrieť napríklad tu.