Zmena ... No A?V piatok sme mali strategickú poradu nášho kanclíku. Vypadli z toho dôležité veci a som zvedavý aký to bude mať na nás dopad. Dotkli sme sa profilácie kanclu, pravidiel pre vyhadzov zamestnancov, rozdelenie práce a nakoniec sme obmedzili pracovnú dobu. V tomto texte len k profilácii.


Budeme viac autorský. Viac menej zvládame architektúru v zmysle remesla, projekcie a naplnenia potrieb investora. Je načase zahrnúť do nej naše skutočné názory na svet. Stavať diela s rovnováhou medzi úžitkom a emočným pôsobením. Nechceme ďalej púšťať von veci, na ktoré nemôžeme byť hrdí. Viac času na zákazky, menej príjmov, náročnejšie diskusie, kritiky odborníkov z vonku. Koniec chlebovkám.


Sústrediť sa na budeme na tieto témy:

-          Interiéry

-          Re – konstrukce, cyklace, invence,

-          Bývanie a sloboda -low-cost riešenia, vyrovnaný pomer hodnoty a ceny

-          Aktívne občianstvo – podpora záujmu o prostredie okolo nás


Zachovanou zostáva snaha o kvalitnú službu, zákaznícky orientovaný prístup, názornosť prezentácie a úzka väzba na remeslá.

Nejakú dobu nám potrvá než z nás vypadnú prvé kvalitné výsledky týmto smerom. Každopádne sa o ne podelíme hneď, ako sa tak stane :). 


Myslím, že sme vnútorne spokojní s nastaveným smerovaním. V pozadí nám ... no minimálne mne ostáva otázka ... uživíme sa? Celkom by ma zaujímalo, aké pocity mali na začiatku svojich kariér silne vyprofilované osobnosti. Jobs, Koolhaas, Gehry ... Vlastne budem rád za akékoľvek postrehy. 
Ako ste sa cítili pri zmene smeru? Vyostrovali ste niekedy svoje aktivity? Ako sa Vám podarilo odolať lákadlám zabehaných koľají, či finančným výhodám?